HIROSHIMA MUSEUM OF ART

FUNAKOSHI Yasutake1912~2002

NO PHOTO
Yasutake FUNAKOSHI
《Gentian》

1966年 bronze 144.0×52.0×44.0cm

  • print
  • artist
PAGE TOP