HIROSHIMA MUSEUM OF ART

TSURUOKA Yoshio1917~2007

《No Photo》
Yoshio TSURUOKA
《White Plum Blossom》

1980 oil, canvas 194.5×130.0cm

  • print
  • artist
PAGE TOP