HIROSHIMA MUSEUM OF ART

YAMASHITA Shintaro1881~1966

《No Photo》
Shintaro YAMASHITA
《Girl》

1929 oil, canvas 60.6×72.8cm

  • print
  • artist
PAGE TOP